Självrannsakan

Att söka förståelse för sig själv, sina misstag, sina optioner mm med kritisk och noggrann eftertanke.

€9.50

Share:   Email / Facebook / Twitter